09.09.2012 Drobak, Norway – Small and Medium

jump 1 drobak, norway - 09.09.12

jump 2 drobak, norway - 09.09.12

jump 3 drobak, norway - 09.09.12

agility 1 drobak, norway - 09.09.12

agility 2 drobak, norway - 09.09.12

agility 3 drobak, norway - 09.09.12

agility team drobak, norway - 09.09.12