07.10.2012 Tønsberg, Norway – Agility Large

agility 1 tonsberg, norway 06.10.2012 large

agility 2 tonsberg, norway 06.10.2012 large

agility 3 tonsberg, norway 06.10.2012 large

agility team tonsberg, norway 06.10.2012 large